Charlotte Sander

Politisk lægger jeg vægt på, at udviklingen skal ske i hele kommunen.
Jeg har særlig interesse for de bløde værdier, for ældre, børn og unge, hvor jeg har mit særlige fokus. Derudover lægger jeg vægt på, at vi behandler hinanden ordentligt og holder ord i det politiske arbejde.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM Charlotte          MÆRKESAGER          KONTAKT

Om Charlotte

Jeg er byrådsmedlem og lærer på Fredensborg skole, bor i Fredensborg og er gift med Ole, og sammen har vi to børn, Malthe på 18 år og Nanna på 16 år.
Jeg er medlem af fritid- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Børne- og Ungeudvalget.
Derudover er jeg formand for Fredensborghallens bestyrelse, og medlem af ungdomsudvalget i Fredensborg Boldklub.

En idræts- og kulturpolitik med tidssvarende faciliteter til gavn for medlemmer og frivillige ledere

Kvalitet og udvikling skal være kendetegnende for kommunens skoler. Vores børn har fortjent en god start på livet, det kan vi give dem ved at sikre, at daginstitutionerne/dagplejen er af høj kvalitet. De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet.

Egnede seniorboliger eller seniorfællesskaber

Vores ældre borgere skal have et værdigt ældreliv, hvor de både får dækket deres fysiske behov, men ikke mindst deres sociale behov. Hvis vores ældre medborgere har mod på og mulighed for det, skal de kunne flytte til velegnede seniorboliger eller seniorfællesskaber.

Tilstrækkelige resurser til skole- og institutionsområdet

Gode idrætsfaciliteter er vigtige for børn og unge, for de øger lysten til at deltage i foreningsliv og fritidsaktiviteter, ligesom det kan holde ældre borgere aktive i længere tid.

En ny mulithal i Fredensborg

Befolkningstilvæksten i Fredensborg gør det nødvendigt at bygge en ny multihal i Fredensborg.

Charlotte Sander
August 2021

Kontakt Charlotte

Telefon: 28 19 55 03

Send Mail
Facebook

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev