THOMAS LYKKE PEDERSEN

Født 7. februar 1962 blev borgmester i Fredensborg Kommune 1. januar 2010 , valgt for Socialdemokratiet.

Thomas blev student fra Rungsted Gymnasium i 1981 og har bl.a. arbejdet som marketingkoordinator i Dansk Energi.

Thomas har været byrådsmedlem siden 1986, i perioden 2006-2009 som 2. viceborgmester og formand for Børneudvalget. Efter kommmunalvalget 2009 konstituerede han sig med Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre.

KÆRE BORGER I FREDENSBORG KOMMUNE

Socialdemokraterne har i et bredt samarbejde med byrådet opnået mange flotte resultater. Vi har en sund økonomi med over 250 millioner kr. i kommunekassen. Vi bliver en ud af fem kommuner i Danmark, som er gældfri i 2023. Et enigt byråd vedtog budgettet for 2021.

Når det handler om kvaliteten i kommunens service, så er det vigtigt, at du er tilfreds, uanset om det gælder sundhed og ældreomsorg, grøn omstilling, borgerinddragelse, kultur og idræt, natur og byplanlægning, cykelstier og veje eller vores vuggestuer, børnehaver og skoler. På trods af en faldende kriminalitet så er der stadig områder, hvor borgerne ikke oplever tryghed, dette skal vi gøre noget ved. Vi skal trygt kunne færdes alle steder i vort lokalsamfund.

Kommunen skal have et sundhedshus i hvert bysamfund og der skal bygges flere senioregnede bo liger. Vi vil styrke det lokale erhvervsliv ved at skabe flere lokale arbejdspladser, så færre borgere skal pendle. Vi har nogle af landets bedste vuggestuer, børnehaver og skoler, og den position skal vi fastholde. Der sker i øjeblikket byudvikling i alle vores fire bysamfund, hvor borgerinddragelse og grønt byggeri altid har stået højt på socialdemokraternes dagsorden.

Socialdemokratiets kandidater er alle aktive i vores fire bysamfund, landområdet og foreningslivet. Jeg kender dem rigtig godt. Stem personligt på den kandidat, der vil arbejde for de politiske områder, som du finder er vigtig for, at Fredensborg Kommune fortsat kan være en af landets bedste.

Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen (S)
Borgmester
August 2021

KONTAKT THOMAS

Telefon: 72 56 51 90

Send Mail
Facebook

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev