Bestyrelsen for den socialdemokratiske vælgerforening
i Fredensborg Kommune

Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift, og i tæt samspil med byrådsgruppe og andre folkevalgte er bestyrelsen medlemmernes stemme til politikudvikling.

Bestyrelsen har en lang række praktiske opgave knyttet til foreningens aktiviteter:

- Håndtering af medlemmer
- Medlemsmøder
- Politiske møder
- Mærkedage (1. maj, Grundlovsdag mm) - Valg hvor der både skal findes tilforordnede til valgstederne, men også kandidater der vil stille op til valget.

Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen, som er foreningens øverste organ. Det er ambitionen, at der afholdes et bestyrelsesmøde, hver måned. Disse møder er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer. Dagsorden og referat kan forefindes her på hjemmesiden.

Socialdemokratiet i Fredensborg kommune er en del af Fredensborg kredsen sammen med Hørsholm.

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev