Medlemmer af den socialdemokratiske vælgerforening
i Fredensborg Kommune

Kære medlem eller kommende medlem

Medlemmer af den socialdemokratiske vælgerforening i Fredesborg kommune har mulighed for at være med til at opstille kandidater til kommunal-, regions-, folketings-, og EU-valg.

Som medlem har du desuden mulighed for at møde vores politikkere, deltage i politiske debatter, diverse politiske arrangementer og selvfølgeligt vores sociale arrangementer.

Du er med til at vælge bestyrelsen hvert år på generalforsamlingen, som er foreningens øverste organ.

Det er ambitionen, at der afholdes et bestyrelsesmøde, hver måned. Disse møder er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer.

Dagsorden og referat kan forefindes her på hjemmesiden. Møder/Referater

Socialdemokratiet i Fredensborg kommune er en del af Fredensborg kredsen sammen med Hørsholm.

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev