ERGIN ØZER

Jeg er dybt taknemmelig for at være vokset op i et velfærdssamfund med fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsvæsen og kæmper for, at alle børn kan vokse op i et samfund præget af frihed, lighed og solidaritet.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

Derfor stiller jeg op som kandidat til Regionen:

I 2003 tog jeg et aktivt valg og meldte mig for første gang ind i et politisk parti, Socialdemokratiet, og stillede op til Byrådet i Fredensborg første gang i 2005, hvor jeg kom ind, og har siden siddet i udvalg som har opgaver med børn, skole, klima, plan og miljø at gøre. Dernæst sidder jeg i bestyrelsen for Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Park og Vej og Børnehusene Kokkedal.

Min tilgang til politik, stammer ud fra mine livserfaringer og opvækst. For mig handler politik om værdier, at tage et aktivt ansvar for, at vores børn og vi selv får et mere trygt og sikkert liv, og det essentielle for mit politiske arbejde er, at det hele er grundfæstet i de grundlæggende socialdemokratiske værdier; frihed, lighed og solidaritet.

Det enkelte menneske skal sikres frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme, samt alle mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund skal sikres retten til og mulighederne for at leve og være aktive medborgere.

Yderligere så handler politik for mig om at være den bedste repræsentant, der ønsker at tage et ansvar på sig. Et stort ansvar, hvor det meget handler om at være lyttende og samarbejdende med andre. Det er ikke altid vigtigt at få ret, men derimod er det vigtigt at skabe resultater til alles bedste, og her er erfaring og vidensbaseret tilgang ofte vejen frem. Med min erfaring som byrådsmedlem gennem 14 år, kender jeg både til de formelle og de uformelle forventninger og krav der kan stilles, og jeg kender til de udfordringer, der opstår, hvis ikke opgaverne bliver løst godt og kommunikeret tydeligt.

Derfor har jeg viljen og lysten til, at kaste mig ind i den kommende valgkamp både i det kommunale og i regionen, og mener at der kan drages stor synergi ved at have den samme repræsentant siddende i begge råd. Både Hovedstadsregionen og Fredensborg Kommune er i udvikling, og med store potentialer forude, og jeg vil godt være med til at præge udviklingen, således at Fredensborg Kommunens ønsker kanaliseres direkte i regionen.

Om migJeg er 46 år, og gift med Ayse. Vi har 3 børn på 20, 12 og 7 år. Jeg er født i Tyrkiet, som barn af en arbejderfamilie, men opvokset i Kokkedal. Uddannet som Civilingeniør inden for Elektronik med Computer som speciale. Har i flere år arbejdet som systemingeniør og projektleder i Telia og arbejder i dag i SKAT med ansvar for komplicerede systemer som inddrivning, opkrævning, arkivering og ejendomsskat systemer. Yderligere har jeg stor interesse for miljø og vedvarende energi, og arbejder sammen med nogle venner på et projekt på at udvinde energi fra bølgekraft.

I min fritid kan jeg godt lide at læse, lave mad, og elsker at bruge tid sammen med børnene til fodbold.

Mærkesager


1) Uddannelse og Innovation

Mit hjerte banker for det nære i vores samfund. Vores børn. Jeg vil forsat arbejde på, at vi skal have de bedste uddannelsesinstitutioner. I Danmark lever vi af uddannelse. Kun hvis vi styrker uddannelserne sikrer vi mere vækst og flere arbejdspladser. For mig er uddannelse en investering i en bedre fremtid for Danmark, for barnet i folkeskolen og den unge på ungdomsuddannelsen. Derfor vil jeg arbejde for at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, samt flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Samtidig skal innovations- og digitalindsatsen styrkes bredt i regionen, således at det kan bidrage til bedre løsninger i alle institutioner.

2) Tryghed og nærhed

Tryghed og nærhed for vores borgere er en mærkesag for mig, at alle borgere kan være sikre på at have adgang til en praktiserende læge i nærområdet. Alle skal sikres fri og lige adgang til sundhedsbehandling af høj kvalitet, og der skal sættes tidligt ind over for dem med færrest ressourcer og størst risiko for udvikle følgesygdomme som f.eks. diabetes. Flere midler og mere intensiv forbyggende indsats i psykiatrien.

3) Klima og miljø

Jeg vil føre en ambitiøs klima- og grøn energipolitik. Vi skal passe på vores miljø og skabe mere natur. Det er godt for Nordsjælland, men det handler om mere end det. En ambitiøs klimapolitik skaber arbejdspladser. Yderligere er der ingen tvivl om, at Nordsjælland er udfordret på infrastrukturen. Jeg vil derfor også arbejde for at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer, og sikrer mobilitet på tværs af regionen specielt til det nye super hospital. Vi er nødt til at indse, at en velfungerende infrastruktur er fuldstændig afgørende for tilfredse borger og et effektivt erhvervsliv.

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev