Nyheder og Læserbreve

  Nyheder 2018Løser Kommunen de rigtige problemer? v/ Louise Mehnke
Pressemeddelelse d. 8. april 2018
Pressemeddelelse d. 29. januar 2018
Affaldssortering i Fredensborg kommune v/Carsten Nielsen

 

Tilbage til indhold

Løser kommunen de rigtige problemer? v/ Louise Mehnke

x

'Kortvarige projekter opnår sjældent at levere meget andet end en indsats, mens de reelle problemer forbliver uløste,' skriver debattøren i dette indlæg

Louise Mehnke, Byrådsmedlem (S), medlem af økonomiudvalget:

Det spurgte jeg om i mit oplæg om tryghed ved Socialdemokratiets strategiseminar.

Jeg mener, at vi i Socialdemokratiet fortsat skal være foregangsmænd, når det handler om at løse de egentlige sociale og utryghedsskabende problemer.

Det ligger til os, at vi er dem, der tager opgør, dem, der er solidariske og dem, der stiller krav, samtidig med at vi rækker en hjælpende hånd. Det er det, vi igennem historien har været bedst til.

Her i kommunen mener jeg, at vi bør tage et opgør med tryghedsarbejde på projektbasis. Seks måneders projektforløb, eller sågar fire-årige projektperioder skaber ikke varig forandring og tryghed.

Store udskiftninger i tilgange, metoder og personale skaber utryghed blandt borgerne. Særligt i de udsatte boligområder. At løse sociale problemer må aldrig handle om at drive et projekt med succes, men om at skabe varige forandringer.

Kortvarige projekter opnår sjældent at levere meget andet end en indsats, mens de reelle problemer forbliver uløste. I Helsingborg arbejder de med 20-årige budgetter på området, og det mener jeg, vi bør overveje. Det giver ro til at koncentrere sig om de virkelige problemer og kerneopgaverne - og ikke konstant nytænke PR og medieomtale i håbet om mere finansiering.

Kommunen skal i endnu højere grad involvere beboerne/borgerne i løsningerne, for de er eksperterne i deres eget liv. Vi skal styrke beboerne i de udsatte boligområder i at styrke sig selv, deres familier og deres lokalområde. Det lange seje træk trækkes ikke af kortvarige indsatser.

Læs mere om Louise her

Tilbage til indholdPressemeddelelse d. 8. april 2018
Partiforeningen, Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune:

Socialdemokratiet i Fredensborg indstiller enstemmigt Per Frost Henriksen som Fredensborgkredsens folketingskandidat.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling søndag d. 8. april peget på Per Frost Henriksen som ny folketingskandidat.

Fredensborgkredsen skal på kommende repræsentantskabsmøde d. 22. april vælge hvem der opstilles som folketingskandidat i Fredensborgkredsen, som består af partiforeningerne i Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Per Frost Henriksen udtrykte glæde og stolthed ved at Borgmester Thomas Lykke Pedersen har opfordret ham til at opstille som folketingskandidat og hans opstilling bakkes op af en enig byrådsgruppe, partiforeningsbestyrelse og generalforsamlingen.

Per er 59 år og har 30 års politisk erfaring og sidder i Fredensborg Byråd som formand for Børne- og skoleudvalget, medlem af økonomiudvalget samt fritids- og idrætsudvalget og er gruppeformand for byrådsgruppen.

På Partiforeningens vegne
Vivian Johnsen, formand

Tilbage til indholdPressemeddelelse d. 29. januar 2018
Partiforeningen, Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune:

Ny formand for Socialdemokratiet i Fredensborg

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt generalforsamling søndag valgt nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny formand. Den tidligere formand Benn Gandløse Vestergaard valgte at træde tilbage som formand grundet hensyn til familie- og arbejdslivet. I stedet har partiforeningen valgt Vivian Johnsen til ny formand. Fokus i den nye bestyrelse vil være et fortsat bredt samarbejde, at formidle de socialdemokratiske værdier og være synlige i kommunens bysamfund, sådan at der kan skabes grobund for en fortsat fremgang til partiet ved de kommende kommunalvalg, så der gerne skal være mindst 11 socialdemokrater i byrådet efter KV21.

På generalforsamlingen blev drøftet værdipolitik på bl.a. flygtninge- og integrationsområdet, offentlig trafik og udviklingen i kommunens bysamfund. Den afgående formand kunne berette om et begivenhedsrigt år med et meget flot valgresultat til Fredensborg Byråd, hvor 31,6 pct. stemte på Socialdemokratiet, som derved gik frem fra 9 til 10 mandater i byrådet. Dernæst takkede Benn Gandløse Vestergaard for den store opbakning fra partiforeningens side, for det gode samarbejde med bestyrelsen, byrådsgruppen og ikke mindst borgmester Thomas Lykke Pedersen i den forgangne byrådsperiode. Formanden takkede også de mange frivillige og kandidater for deres store indsats ved valget i november, som var uvurderlig og var med til at sikre det flotte resultat.

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden fik Fredensborgkredsen held med valg af kredsens opstillede kandidat Charlotte Holtermann. Charlotte Holtermann berettede ved generalforsamlingen om arbejdet i den socialdemokratiske gruppe i Regionen og blev genvalgt som vælgerforeningens folketingskandidat.

Den nye bestyrelse i den socialdemokratiske partiforening består nu af Vivian Johnsen - formand, Lasse Lynæs - næstformand, Christian Spure Hansen – kasserer, Peter Vilain - sekretær og webmaster, Annett Kjær-Andersen - medlemsansvarlig, Dorthe Lisemose, Jan Jensen, Dorte Beyer Nielsen og Kirsten Brandt, samt suppleanterne Lars Sandt, Hans-Erik Winther og Majbritt Damborg.

Tilbage til indholdAffaldssortering i Fredensborg kommune v/Carsten Nielsen

Og hvilke ideer skal skrottes i småt brændbart?

Fredensborg Kommune står overfor en vidtrækkende beslutning omkring affaldssortering og de metoder der skal vælges for bedst muligt udnyttelse af de ressourcer der ligger i vores daglige affald.

Vi har prøvet det før, og dengang for snart 20 år siden blev der brugt en farlig masse penge på stort set ingenting. Systemet blev skrottet og kommunens pengetank lænset for mange millioner. Den oplevelse skal vi ikke have endnu engang.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker at Fredensborg kommune skal ligge i spidsen med den bedst mulige indsamlingsordning for vores affald, til gavn for miljøet og for borgernes penge. Men det kræver i første omgang at vi venter på udspillet fra regering og Folketing, som henover sommeren kommer med et udspil om hvilke segmenter af vores affald der skal indsamlet. Regeringens såkaldte Advisory Board advarer om, at vi ikke skal have 98 forskellige måder at indsamle affald på, derfor kommer det samlede udspil.

Vi tror på at et flertal i byrådet har samme ønske som socialdemokraterne, og derfor skal vi vente på de direktiver der ligger lige om hjørnet, derudover skal vi anvende de teknologiske fremskridt som allerede bruges af mere end 2,3 mio familier i Skandinavien. Optisk sortering af al vores affald, lige fra madaffald til metal- og plastemballage, aviser og papemballage, hver ting i sin plastpose og derefter i én enkelt beholder. Afhængig af familiens affaldsmønster og størrelse, kan man vælge en 240 liters eller 190 liters beholder.

Den eneste måde vi kan nå EU’s mål om 50% genanvendelse af vores affald inden 2022, er at vi så hurtigt som muligt begynder at indsamle bio-affald og restaffald, sammen med de segmenter som bliver påbudt i løbet af sommeren. Så følger vi planen om at det ny system skal tages i anvendelse senest ved udgangen af 2019.

Kommunens parcelhuse og rækkehuse, skal ikke ”forurenes” med et større udvalg af forskellige affalds stativer i brogede designudgaver, når vi kan nøjes med en enkelt eller to beholdere som indeholder al vores affald.

Besøg vores hjemmeside, www.s-fredensborg.dk hvor jeg går mere i dybden med vores ide omkring optisk sortering af affald, og hvordan den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker at vi i fremtiden skal håndtere den totale affalds mængde som enhver moderne familie håndterer.

Carsten Nielsen
Socialdemokratisk byrådsmedlem.

Læs mere her

Tilbage til indhold

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev