SUZAN DAOUD

Alle har ret til et sundt og trygt liv.

Politik har altid interesseret mig, og jeg har altid brændt for at være med til at skabe et samfund, hvor alle får en chance uanset baggrund. Mit hjerte banker for lighed, frihed, tryghed og retfærdighed i samfundet.
Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil være med til at skabe gode løsninger og gøre Fredensborg Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM SUZAN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM SUZAN

Jeg er 41 år, gift og mor til 3 børn på 18, 15 og 10 år. Jeg bor i Kokkedal og har tidligere boet i Humlebæk og Tønder.
Jeg har palæstinensiske rødder, er født og opvokset i en flygtningelejr i Libanon men flygtede til Danmark i 1992.
Jeg er uddannet farmakonom og lægemiddelkonsulent og arbejder nu som rådgiver, underviser og foredragsholder. Jeg er tidligere byrådsmedlem i Fredensborg Kommune fra 2010-2013 samt tidligere medlem af Handicaprådet og Integrationsrådet. Jeg er desuden domsmand samt stifter af og formand for ”Fredensborg Multikulturel Kvindeforening”. Jeg har modtaget en række priser og var desuden nomineret til bl.a. Danmarks ”Fællesskabspris” og ”Årets Ildsjæl”.

Børn og Unge

Alle børn og unge skal sikres trygge og gode rammer i dagligdagen. Jeg vil derfor kæmpe for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give børn og unge en god start på livet og gode forudsætninger for at klare sig og få en uddannelse.

En god og aktiv handicap – og ældrepolitik

Vi skal behandle vore ældre og handicappede medborgere med respekt - alle skal have lige muligheder. Jeg vil kæmpe for en god og velfungerende ældrepleje. Ældre skal have en tryg og værdig alderdom - med nærvær, respekt og medbestemmelse. Handicap- og ældreboliger samt seniorbofællesskaber skal fortsat prioriteres.

Tryghed og fællesskab

Det skal være trygt at bo overalt i Fredensborg Kommune. Etablering af en nærpolitistation er godt men ikke tilstrækkeligt. Trygheden skal øges ved tiltag, der hjælper de unge væk fra kriminalitet gennem fokus på uddannelse, job og fritidsaktiviteter, og de unge skal inkluderes i fællesskabet. Den mangeårige succesrige indsats på området skal fortsættes og styrkes.

Frivilligt arbejde

Efter flere års arbejde med og engagement i foreningslivet, vil jeg fortsat arbejde for at styrke fritids- og foreningsliv. Det Frivillige arbejde spiller en stadig større rolle i vores samfund i dag, og det er vigtigt, at det fortsætter. Det styrker nemlig vores sammenhold. I Fredensborg Kommune har vi et rigt og mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Det vil jeg værne om og arbejde for at styrke.

Suzan Daoud
August 2021

KONTAKT SUZAN

Telefon: 28 90 24 81

Send Mail
Hjemmeside
Facebook

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev