Pia Bødtker

Mit politiske engagement i kommunen startede, da der skete nogle ændringer i min søns børnehave, som ikke var acceptable, og som jeg var med til at ændre til det bedre. Herefter blev jeg opfordret til at stille op for Socialdemokratiet. Når man arbejder med mennesker i nød, er man ikke i tvivl om sit ståsted.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM Pia          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM Pia

Udd. Advokatsekretær, protokolfører Ø.L., folketingssekretær, job-og handicapkonsulent.
Flyttede til Bygvænget i Kokkedal i 1972, flyttede senere til Nivå og bor nu i Nivåpark. Jeg har derfor et rigtig godt kendskab til udviklingen i både Kokkedal og Nivå, da jeg også engagerede mig i mine børns børnehave, fritidshjem og skole.

Nivå Bymidte

De manglende fødevareforretninger i Nivå Centret, hvor der nu kun er én Netto, og en grønthandler, der netop er lukket og to tøjforretninger, der også har varslet deres snarlige lukning, er katastrofal, og KFI’s langmodighed er uforståelig, idet der for længst er givet grønt lys af kommunen til deres del af opgaverne i centret. Imens bygges der på livet løs på den modsatte side af vejen, hvor boligerne snart står klar til indflytning. Hvor skal de mange nye borgere i Nivå købe deres dagligvarer. Én Netto er ikke nok til alle i Nivå, er det meningen, at borgerne skal tvinges til at købe ind andre steder? Ingen andre af kommunens bydele har måttet affinde sig med det. Der skal ske noget nu. KFI kan ikke holde os hen med snak længere I Nivå Bymidte venter vi også på et Sundhedshus, som det er planlagt i alle bydele, også det haster det med at få opført. I forbindelse med den nye sundhedsreform ventes der endnu flere sundhedsopgaver overflyttet til kommunerne. Vi skal i tide sørge for kvalificeret personale eller sørge for de økonomiske ressourcer til at få flere uddannet til opgaverne, der kommer.

Et nyt plejehjem er også i støbeskeen i området, det er for længst planlagt i lokalplanen. Vi får flere ældre især i Nivå. Så også det haster. Belært af den seneste tids problemer på Skovgården i Humlebæk, så skal en opførelse og indflytning ske i et tempo så alle kan følge med, også på personalesiden, hvor det efterhånden bliver sværere at følge med. Der kommer til at mangle 250 fuldtidsstillinger om føje år. Det er et problem, som vi arbejder på at kunne løse, og det bliver svært, da vi ikke er alene om det problem, der eksisterer i næsten alle kommuner.

Forebyggelse

Coronaen har lært os at forebygge med alle de restriktioner, der skal til i en sådan situation, som ingen af os har prøvet før. Vi er den eneste kommune i landet, der har et forebyggelsesråd, og vi lytter også til det og følger de gode og opbyggende råd. Senest har vi haft forskellige tiltag for at forebygge faldulykker og der var mange ældre, der havde behov for den forebyggelse, der blev støttet økonomisk. Gigtproblemer som et stigende antal får, kunne være det næste forebyggende, der skal ske. Men vi skal også være opmærksomme på andre forebyggende tiltag for andre aldersgrupper. Et stigende tal sygemeldte i kommunen, er sygemeldt p.g.a. stress, angst og depressioner. De skal behandles hurtigt, for ikke at det skal ende med noget kronisk, som det er svært at komme ud af og vende tilbage til en arbejdsplads og uddannelse. Den kommende svømmehal i Nivå bliver et godt sted til forebyggelse for unge som ældre, lad os nu få begyndt på den nærmere planlægning af den, det anbefaler vi, socialdemokrater.

Også vores unge har lidt under coronaen, hvor de ikke har kunnet mødes med deres venner og have en normal skolegang med vejledning, drøftelser og tilbundsgående diskussioner. Skolerne har en vigtig opgave her med at være observatører, så alle elever kommer med igen.
Der er behov for en hurtig indsats i forbindelse med den mentale svækkelse, der er opstået hos flere efterfølgende.
En forebyggende indsats yder også vores sundhedsplejersker, de er de første til at observere, at nye familier har brug for extra støtte, her må der ikke spares.
De mange frivillige vi har rundt i kommunen indenfor næsten alle områder, fortjener megen anerkendelse og støtte for deres indsats under coronaen, og der var hårdt brug for dem både på plejehjemmene og i de ældres eget hjem, men nemt har det ikke været med det meget begrænsede samvær der har været i perioder. Svært har det været et erfare, at mange ældre p.g.a. ensomheden helt havde glemt at tale, og at de mentalt havde fået det være under coronaen.

Fællesskaber

Der er ingen tvivl om, at mange har haft brug for de fællesskaber, som mange har skabt for at bekæmpe ensomheden, og mange foreninger har da også fået et tilskud til deres arrangementer, hvoraf flere dog måtte aflyses igen p.g.a. coronaen. Der er brug for fællesskaberne, som er skabt og der er brug for lokaler til aktiviteterne. Byens Hus har været og er stadig godt brugt af foreningerne, så det er tydeligt, at der er behov for flere steder, hvor man kan mødes. Flere nye foreninger er på vej til bekæmpelse af ensomheden. Socialdemokratiet peger derfor på de gl. Jernbanestationer, som egnede steder, og foreslår, at vi køber dem, efterhånden som de bliver ledige, en god ide, da det er en vigtig kulturarv vi her bevarer.

Madkassen i Nivå

En vigtig del af den Boligsociale indsats i Nivå NU, beliggende i et madfattigt område, hvor den har reddet fleres eksistensgrundlag, uforståeligt, at man kunne ”glemme” at få den med, da lokalerne skulle fordeles i forbindelse med den nye aftale i Nivå Nu og Kokkedal på vej. Jeg kan ikke andet end at kæmpe for at få den tilbage til området så hurtigt som muligt. Jeg har selv ofte kunnet konstatere, hvor besøgt stedet var med køer fra de åbnede tirsdag og torsdag, og vel har de da alle kunnet tage til Humlebæk med rolator og barnevogne, men det er svært også af økonomiske grunde.

Pia Bødtker
August 2021

KONTAKT Pia

Telefon: 49 14 19 18

Send Mail