Michael Karby Bakhauge

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

Jeg ønsker forbedring af infrastrukturen, så alle, både unge og ældre, kan komme let og ubesværet rundt i Fredensborg Kommune. Vi vil i de kommende år få flere ældre i vores kommune og det skaber et endnu større behov for gode og billige senior- og ældreboliger.

OM MICHAEL          MÆRKESAGER          KONTAKT

Om Michael

Jeg er 64 år, far til 2 piger og 2 drenge, bopæl i Humlebæk siden 2006.

Har arbejdet i 42 år inden for den finansielle sektor.

Certificeret i projektledelse med Lean, Prince2-foundation, DISC personprofilanalyse, Arbejdsmiljø og eksamen i Forvaltningsret.

Arbejder nu i Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing og på et DTU-projekt vedr. danskernes kost- og motionsvaner.

Alle skal sikres lige adgang til sundhedsbehandling og en gratis regelmæssig tandplejeordning af høj kvalitet.

Da nogle borgere udskyder pleje af deres tænder på grund af økonomiske forhold, mener jeg, at det er en menneskeret og en god investering, at alle får tilbudt en regelmæssig tandplejeordning, det forebygger store komplikationer, smerter og udgifter. Det er både billigere og bedre at forebygge end at helbrede. Så derfor vil jeg kæmpe for en gratis regelmæssig tandplejeordning af høj kvalitet til alle, der har behov for det. Evt. finansieret som en forsikring via det offentlige, hvor alle tilbydes et årligt eftersyn og dækning af årlige udgifter på max. Kr. 15.000,00

Byudviklingen i vores kommune skal ske med stor respekt for biodiversitet og de store naturværdier vi har i dag.

Vi skal passe på vores skønne naturområder, så byudviklingen foregår på en ordentlig måde, så biodiversiteten og naturværdierne bevares, så vi fortsat har stor glæde af at bevæge os rundt i Fredensborg Kommune. Det er vigtigt at vi også kan tiltrække folk fra andre steder, så vores erhvervsliv også bliver styrket. Skønne grønne områder med gode velholdte stier og veje kan være nogle af midlerne til dette.

Fortsætte arbejdet med Fremtidens Fredensborg Kommune. Borgernes ønsker og byrådets prioriteringer for de lokale bysamfund kræver stor opmærksomhed de kommende år.

Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen, så fremtidens udfordringer imødegås på en ordentlig og økonomisk forsvarlig måde. Borgerinddragelse, debat, information og vejledning fra fagfolk og specialister er en selvfølge.
Jeg vil kæmpe for en attraktiv bymidte i hvert lokalsamfund, hvor alle føler tryghed og glæde når de færdes der, så kommunen forbliver attraktiv at bo og arbejde i. .
Gode institutioner, billige attraktive boliger til unge og ældre og et aktivt fritidsliv med gode faciliteter og muligheder, er vigtigt for Fremtidens Fredensborg. Ny svømmehal i Nivå prioriteres meget højt, så derfor vil det være naturligt at gå efter at bygge svømmehal og den nye Nivå Skole samtidigt og ligeledes gå efter en færdiggørelse i 2025. .
Udbygningen af Fredensborg med flere boliger og dermed flere borgere vil også kræve, at der bliver bygget en ny idrætshal ved siden af den gamle Fredensborghal, så det fremtidige kapacitetsbehov opfyldes. Området omkring Lergravssøerne i Nivå skal fastholdes som et sted hvor borgerne mødes og tilgængeligheden er i top.

Alle i kommunen sikres en god og værdig alderdom på lige vilkår.

De ældre er en sammensat gruppe med meget forskellige behov, men fælles for alle er at de ønsker og kræver at kunne leve et liv med muligheder og udfordringer. Forebyggelse af ensomhed, blandt andet ved gratis transport til og fra aktivitetscentrene, så det ikke er de økonomiske forhold der afgør om der er råd til at deltage i noget. .
Jeg vil arbejde for at alle ældre, både dem med fysiske og psykiske evner i behold og dem der har mistet færdigheder, skal have den hjælp de har behov for, så de har muligheden for at leve et godt og værdigt ældre liv i vores kommune. Fredensborg Kommune skal altid levere sundheds- og plejeydelser af høj kvalitet med empati og forståelse for borgerens behov.

Michael Karby Bakhauge
August 2021

KONTAKT Michael

Telefon: 53 82 28 64

Send Mail
Facebook