Hossein Armandi

Jeg har et bredt kendskab til det politiske arbejde i Fredensborg kommune. Jeg har siddet i byrådet fra 2009-2017, de sidste 6 år for partiet ’Borgernes Stemme’, som jeg var stifter af og formand for. Da det ikke lykkedes at få genvalg i 2017, måtte vi desværre lukke ’Borgernes Stemme’. Jeg er glad for igen, nu på en socialdemokratisk platform, at kunne være et talerør for Fredensborgs borgere og være med til at styrke nærdemokratiet.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM Hossein          MÆRKESAGER          KONTAKT

Om Hossein

Jeg har i alle mine år i byrådet kæmpet for tryghed for den enkelte borger og bedre integration i kommunen. Boligforhold og social indsats for langtidsledige har ligeledes min særlige interesse. Desuden har jeg i mange forskellige sager sikret, at borgerne bliver hørt i sager der berører dem. Jeg er født i 1962 og flyttede til Fredensborg i 1986 med min kone. Vi har boet i Kokkedal siden 1995 og har tre voksne børn. Til daglig arbejder jeg hos medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S i forsknings- og udviklingsafdelingen.

Jeg er borgernes stemme

…og det bør alle politikere være. Jeg ønsker, at borgerne skal høres inden vigtige beslutninger træffes. Borgernes viden, erfaringer og behov skal spille en afgørende rolle for hvad vi som politikere fortager os i kommunen. Ikke kun hvert fjerde år når der er valg, men hver dag.

Nærdemokrati og reel medindflydelse er grundsten i det kommunale selvstyre, og det skal vi værne om. Alle borgere skal vide, at de har en reel indflydelse ved borgermøder og høringer, samt ved direkte henvendelse til os politikere. De folkevalgte politikere skal lytte og udvise rettidig handlekraft – de skal være borgernes stemmer.

Nej til parallelsamfund – ja til Fredensborg kommune

Enhver form for ghettoisering skal modarbejdes gennem konstruktiv socialpolitik og byplanlægning, samt ikke mindst gennem solidaritet og samarbejde mellem Fredensborg kommunes fire bysamfund.

Alle der konstruktivt vil bidrage til fællesskabet skal føle sig velkomne og stolte som borgere i vores kommune. De som derimod modvirker og modarbejder en positiv udvikling i vores lokalsamfund, hører ikke hjemme i kommunen.

At bo og leve i Fredensborg kommune skal føles som et privilegie. Vi skal bekæmpe parallelsamfundene der spænder ben for samfundsudviklingen og vi skal sørge for at integrationen hele tiden forbedres.

Tryg og værdig alderdom

Jeg ønsker, at ældreomsorgen i Fredensborg kommune skal bidrage til at skabe sammenhæng og værdighed i tilværelsen for de af vores ældre, som er afhængige af hjælp til dagligdagens gøremål.

Vores ældre skal fortsat have mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af, at de måske har et dårligt helbred og ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Fredensborg kommune skal være en foregangskommune indenfor ældreomsorg, hvor de ældre i højere grad har indflydelse på, hvordan deres alderdom skal se ud. De ældre skal frit kunne vælge hvor de vil bo og hvem der skal tage sig af dem. Vi skal have flere varme hænder som kan skabe tryghed hele døgnet.

 Hossein Armandi
August 2021

Kontakt Hossein

Telefon: 30 83 24 29

Send Mail

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev