x

VIVIAN JOHNSEN

Tryghed, lighed og fællesskab er kerneværdier som jeg, sammen med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, ønsker skal være fundament for vores kommune. I Fredensborg har vi en god bo-kommune, med velfærd og omsorg, men der er stadig plads til forbedringer og udvikling. Alle borgere skal sikres lige mulighed for et godt liv.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

Vi har en samfundsmæssig social kontrakt i Danmark mellem borgerne som er en grundsten for mig, og som mit politiske arbejde vil bære præg af. Uanset om vi er unge eller ældre, er vi fælles om skabe vores velfærd i samfundet. Derfor er jeg optaget af at sikre det gode liv for såvel unge som ældre:

OM VIVIAN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM VIVIAN

Jeg har hele mit arbejdsliv haft det privilegium, at jeg har arbejdet netop med det som interesserer mig mest, nemlig vores fælles velfærd samt styring og økonomi i samfundet.

Jeg underviser i økonomi, styring og analyse på forvaltningsuddannelserne på Professionshøjskolen Metropol. Her underviser jeg såvel unge som er i færd med deres uddannelse på en videregående forvaltnings-uddannelse, som modne erhvervsaktive som følger efter- og videreuddannelse. Jeg er uddannet i Statskundskab (Cand. Scient. Pol.) på Københavns Universitet og har arbejdet godt 16 år med økonomistyring og ledelse i kommunerne, senest i Fredensborg Kommune hvor jeg fra 2011-2015 besad stillingen som souschef i økonomicenteret, indtil jeg i 2015 valgte at forlade kommunaløkonomien i ”praksis”, for at undervise om emnet i stedet.

Jeg er 50 år, gift med Jens som er Ingeniør og mor til 2 unge mennesker, Kamille på 19 år og Johannes på 14 år. Vi bor i Kokkedal som vi holder meget af. Ligesom de øvrige bysamfund i Fredensborg Kommune har Kokkedal rigtig meget at byde på. Kokkedal har skønne grønne landskabskiler både mod Nivå og mod nabokommunen Hørsholm og har nærhed til vand, både ådalen og Øresund. Jeg føler mig tæt knyttet også til de øvrige bysamfund og landområder i kommunen, herunder måske især Nivå, hvor jeg og min mand begge har boet som børn og gået i skole på daværende Nivå Centralskole. Jeg føler, at jeg har haft en meget tryg og god ungdom i en god bo-kommune og jeg ønsker, at vi skal fortsætte med at udvikle kommunens faciliteter og sikre samme tryghed for alle vores børn og unge i dag.

Optimale opvækstmuligheder for alle børn og unge

Vi skal gennem tværfaglige indsatser sikre, at socialt udsatte børn og børn med handicaps får lige muligheder for at opnå deres drømme vedr. uddannelse, job og fritid. Det kræver gode, rummelige og sunde pasningsmuligheder, skole- og fritidstilbud samt plejetilbud.

Vi har en fælles opgave i at sikre at de børn og unge som er udsatte får den bedst mulige støtte til en optimal opvækst, så kan opnå en god uddannelse efter skoletiden eller finde et godt job og få et godt socialt liv, uanset deres baggrund og situation. Børnene og de unge er fremtiden - investering i deres opvækst er én af fællesskabets vigtigste opgaver og det vil jeg altid kæmpe for.

Udvikling i de lokale bysamfund og rekreative, mangfoldige naturområder

Tryghed og gode lokale muligheder skal sikres bl.a. gennem et stærkt foreningsliv og et levende handelsliv i alle vores bysamfund. Et eksempel på en positiv udvikling ses i Kokkedal, der som kommunens største bysamfund er blevet forgangsby indenfor klimatilpasning og gennemgår en forvandling i disse år. Her skabes forbedrede boligforhold, attraktive byrum som inviterer til leg og samvær og grønne rekreative områder langs ådalen som er tilpasset klimaændringerne.

Fredensborg Kommune er klimakommune og arbejder ud fra klare målsætninger med at nedsætte CO2 udslippet i kommunen. Kommunen skal støtte op om energirigtige løsninger, vandspareløsninger mv. i kommunens institutioner og installationer og bidrage til naturens mangfoldighed ved at skabe naturzoner med vild natur. Vi skal sikre de bedste muligheder for vores børn og de fremtidige generationer. Det kræver fortsat fokus på lokal handlekraft på klimarigtige løsninger. Det er en fokus jeg vil bidrage med.

Livsglæde og værdighed for seniorer

Vores ældste borgere, skal sikres bedre muligheder for at man kan bevare et godt livsindhold, være aktiv, sund og selvhjulpen, bidrage til og være del af fællesskabet i familie og omgivelser og deltage i motion og fritidsaktiviteter længst muligt.

Kommunens sociale service er fællesskabets sikkerhedsnet – som skal hjælpe hvor der er behov, når eller hvis man som ældre får brug for en ekstra hjælpende hånd. Men herudover er det er vigtigt at kommunen støtter og skaber muligheder for at vi bevarer kontakterne mellem mennesker i de naturlige fællesskaber, gennem venskaber, foreninger og familie, når vi bliver ældre, sådan at ældre borgere holder sig i gang og genoptrænes efter et eventuelt sygdomsforløb, så livet kan fortsætte aktivt længe. Kommunen skal ligeledes støtte op om at der skabes boligformer, fx i seniorbofællesskaber, som understøtter et aktivt og socialt liv som ældre.

Vivian Johnsen, februar 2021

KONTAKT VIVIAN

Telefon: 25 42 18 75

Send Mail

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev