Dorte Beyer Nielsen

Jeg ser Fredensborg som en velfungerende kommune med stort potentiale for at blive endnu bedre. Jeg er vokset op i Kokkedal og er vendt tilbage da mine børn var små. Mit mål er, at bidrage med min erfaring til den positive udvikling i vores by og boligområder.

KENDSKAB SKABER VENSKAB.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM DORTE          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM DORTE

Jeg er formet af en klassisk arbejderfamilie med akademisk islæt. Jeg har været super heldig at være født i et demokratisk land, hvor jeg har haft mulighed for at udleve mit potentiale. Det beriger mit liv at bo i en kommune med stor mangfoldighed.

Jeg har gået i folkeskole i Kokkedal fra 1973-79 og flyttede i 1980 til Østerbro. Jeg flyttede tilbage for 23 år siden med mine børn. Det glæder mig dagligt at bo så tæt ved hav, mark og skov.

Jeg har været sygeplejerske i 30 år. Mit arbejde med meget kritisk syge mennesker har lært mig at forstå andre menneskers forudsætninger i livet. Vi skal være der for hinanden i livets svære stunder, for det er dér, det betyder allermest. Det er en vigtig værdi for mig, at vi alle kan mødes på tværs af vores individuelle opfattelser og kulturer.
Mangfoldighed skal være en styrke for vores samarbejde og fællesskab.

Efter fire år som suppleant til byrådet I Fredensborg er jeg ikke blevet mindre engageret i lokalpolitik - tværtimod. Som stedfortræder i Fritid- og Idrætsudvalget har jeg opnået indsigt i byrådets arbejde. Jeg håber, at du med din personlige stemme vil give mig større mandat til at komme endnu dybere ind i beslutningerne.

Jeg er formand på femte år i Mellemengens ejerforening.
Formandsposten har indeholdt planlægningsarbejde med store vedligeholdelsesprojekter og budgetter. Jeg er dagligt i berøring med mange forskellige menneskers behov og formår at forene folks ønsker med realistiske tiltag.

I min fritid er jeg entusiastisk ’helårsbader’ ved Nivå havn og roer i Nivå roklub. Det er fritidsaktiviteter som disse hvor forskellige mennesker samles om glæden ved havet, lyset og livet. Jeg deltager desuden jævnligt Tirsdagscafeen hos bydelsmødrene i Egedalsvænge, og jeg bliver hver gang inspireret på ny af den enorme styrke, der ligger i et kvindefællesskab som dette. Det er en styrke der kan påvirke vores unge til at tage uddannelser og værne om det sunde liv.

I kommunen har vi en lang tradition for at klub- og idrætsliv skal være inkluderende for alle. Det er nødvendigt at holde fokus på sundhed for både børn og voksne. Som en del af Fritids- og Idrætsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget vil min personlige erfaring give mig et stærkt fundament for at gennemføre sundhedsfremmende og inkluderende tiltag.

Jeg bliver selv udfordret i det kommunale system, når jeg er bidsidder i min venindes sag om hendes egen sygdom og hendes børns trivsel. Jeg har opnået forståelse for, hvilke udfordringer man har som borger, når man møder op på kommunen uden at have de nødvendige ressourcer til at starte i job. Jeg håber, at disse erfaringer kan være med til at gøre mig til en bedre politiker, der skaber nogle rammer der giver hjælp og støtte til dem der har mest brug for det. Vi i Socialdemokratiet går ind for lige mulighed for alle.

Se min kandidatfolder

Støtte op om udviklende fællesskaber

Frivillighed er grundelementerne i de udviklende fællesskaber. Vores sorg- og smertegrupper er netop drevet af dedikerede frivillige. De hjælper folk til ikke alene at håndtere deres tunge livsbetingelser, men også til at bearbejde følelsen af ensomhed. Vores Frivillighedscenter i Humlebæk fungerer som kernen i arbejdet med netværks- og selvhjælpsgrupper, og skal fortsat prioriteres højt.

Tid til omsorg for børn og gamle

Fundamentet for vores børns trivsel begynder i vuggestuen, og slutter mange år senere på plejehjemmet. Begge steder er personalets trivsel og overskud afgørende for, at der gives den ekstra indsats, som gør hele forskellen.

Tryghed på gaden og i hjemmet

Selvom den overordnede kriminalitet i kommunen falder, så er der vist ingen tvivl om, at der stadig er meget at gøre for at holde den rigtige retning nu og her, samt for at forebygge fremtidig kriminalitet. Det er i mødet på tværs af kulturer og sociale betingelser, at vi skal udvikle det trygge samfund, som vi alle ønsker os.

Svømmehallen skal blive til noget

Svømmehallen vil betyde at kommunen langt om længe kan tilbyde skolesvømning. Det vil blive et sted for familiers samvær og det vil give os bedre mulighed for svømmetræning og sund motion hele livet igennem. En placering i Nivå vil desuden betyde større incitament for udbygningen i centerområdet.

Dorte Beyer
November 2017

KONTAKT DORTE

Telefon: 20 14 06 16

Send Mail

Facebook

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev