x

CHRISTIAN SPURE HANSEN

Mangler

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM CHRISTIAN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM CHRISTIAN

Jeg er 50 år gammel, er gift med Mia der er kirkesanger. Vi har 2 børn og bor ved Nivå kirke. Jeg har boet i kommunen siden 2002.

Jeg arbejder som kirkegårdsleder ved kirkegårdene i Nivå og Karlebo på 15. år. Jeg arbejder konstant på at give kommunens borgere en bedre service. I mit arbejde kommer jeg i berøring med mange mennesker, føler en samhørighed med det lokalområde jeg virker i, og brænder for at gøre en forskel i byrådet. Det jeg kan bidrage med er knowhow om bedre miljø, fremme af naturen og større biodiversitet. Udvalgte græsarealer skal slås 2 gange om året i stedet for de nuværende 20 gange. Derved opnåes større mangfoldighed og diversitet og Fredensborg får flere sommerfugle!

På skoleområdet ser jeg gerne, at der som 1. prioritet bliver taget mere hånd om trivslen i klassen, herunder børn og unge som trænger til hjælp. Klassen skal ses som et team, hvor skolens og lærerens opgaver er at sætte nogle rammer, så ingen ekskluderes og alle får mulighed for at bidrage.

Jeg er uddannet skovarbejder og anlægstekniker. Har tidligere været selvstændig anlægsgartner med 12 ansatte. Jeg er aktiv i Nivå Fåreavlerforening hvor vi passer får.

Se min kandidatfolder

Trivsel i folkeskolen

Mere trivsel i folkeskolen! Klasselærerens vigtigste focusområde bør være at sikre at alle børn trives. Problemer skal løses med respekt for barnet og familien. De nødvendige ressourcer til afhjælpning af problemerne skal være tilstede straks.

Familier hvis børnbruger specialtilbud skal have mulighed for at evaluere disse

Kommunens skoletilbud til børn og unge med problemer kan blive meget bedre og mere fokuseret. Jeg foreslår, at de løbende bliver evalueret af de børn og familier der benytter tilbuddene.

Flere sommerfugle i Fredensborg kommune

Vi skal fremme naturen og biodiversiteten i kommunen. Jeg foreslår, at kommunen går foran i denne udvikling. Uden ekstraomkostninger kan man omlægge plejen af kommunens grønne arealer på velegnede steder. Vi får flere pindsvin, flere insekter flere småfugle og flere vilde planter. Man kan f.eks. indrette "insekthoteller" i brændestabler/stendiger strategiske steder.

 

Christian Spure Hansen
August 2017

KONTAKT CHRISTIAN

Telefon: xx xx xx xx

Send Mail
Facebook

Kontakt                          Nyheder
Formanden Nyheder og presse
Kassereren Facebook Fredensborg
Medlemsansvarlig Facebook Kredsen
Tilmeld nyhedsbrev