Mette Poulsen

Derfor stiller jeg op som kandidat til Regionen:

Personligt har jeg haft masser af kontakt med det regionale sundhedsvæsen. Vores yngste søn fik i 2010 som 3-årig en blodprop i hjernen, og siden da har vi været faste besøgende på Rigshospitalet. Nu dog kun en gang årligt.

Vores ældste søn fik konstateret kraftig støvmideallergi, da han var 12-13, og han var sågar indlagt akut med et astmaanfald på Herlev en enkelt gang. Så med ham har vi været faste besøgende på først Herlev og siden Gentofte.

Jeg har derfor et ganske godt indblik som pårørende i hvordan sundhedsvæsenet i vores region fungerer. Det skal siges, at vi igennem de mange års gang på tre forskellige hospitaler i Regionen, kun har rosende ord tilovers for driften og behandlingen på disse.

Dette indblik i regionens største arbejdsområde har skærpet min interesse for også selv at være med til at gøre en forskel; at sikre at der fortsat er en effektiv og imødekommende drift af vores sundhedsvæsen.

Personligt:

Jeg er 46 og gift med Jakob, som jeg mødte i DSU for 25 år siden. Vi bor i Nærum i Rudersdal kommune, hvor jeg også er vokset op. Vi har 3 børn på 12, 14 og 20. Lokalt har jeg siddet som repræsentant for den almene boligafdeling i tre institutionsbestyrelser, siddet i Nærum Grundejerforenings bestyrelse i en del år og siden 2018 været valgt ind i skolebestyrelsen. Gennem adskillige år har jeg desuden været domsmand ved Østre Landsret. Jeg har derudover altid været medlem af HK, hvor jeg har været aktiv i varierende grad.

Jeg er uddannet ved CBS i italiensk og interkulturel virksomhedskommunikation, og med den uddannelse i bagagen har jeg de seneste 11 år arbejdet indenfor rehab. De første ti år hos en virksomhed, som fremstiller små hjælpemidler som bestik, kopper og tallerkner til handicappede og ældre. I år er jeg så startet hos en anden dansk virksomhed, som sælger store hjælpemidler, lifte, elevatorer, rollatorer og andet udstyr til bl.a. sygehuse og plejehjem.

Politisk karriere:

Jeg stillede op til kommunalbestyrelsen i Rudersdal første gang i 2007, hvor jeg ikke kom ind. I 2017 stillede jeg op igen, og denne gang manglede jeg bare 95 stemmer for at komme ind, så nu er jeg 1. suppleant til kommunalbestyrelsen i Rudersdal, hvor vi har 4 mandater ud af 23.

Flere af jer kender mig sandsynligvis også fra foråret, hvor jeg for første gang stillede op til Europa-Parlamentet. Her fik jeg et ualmindeligt godt resultat, takket være en effektiv valgkamp i Nordsjællands kredse, herunder Fredensborg. Jeg er således nu også 2. suppleant til Europa-Parlamentet.

Som sagt stiftede jeg bekendtskab med Fredensborg første gang i foråret, og blev efterhånden trofast deltager i flere lokale arrangementer, senest julefrokosten. Tak fordi I har taget så hjerteligt imod mig. Jeg nyder at komme hos jer og mærke jeres engagement og glæde.

Mærkesager


1) En styrket region

Som tidligere beskrevet, har jeg oplevet regionens sundhedsvæsen indefra, og har kunnet konstatere, hvor godt det fungerer. Ovenikøbet nærmest på trods af, at mange års borgerlige regeringer har forsøgt at skære så meget, at man til sidst kunne nedlægge regionerne.

Jeg vil for enhver pris bevare regionerne; de er styret af folkevalgte hvilket gør, at den enkelte borger er tættere på, hvor de vigtige beslutninger om sundhed, trafik og miljø træffes.

Nu hvor vi har fået en socialdemokratisk regering, vil jeg gerne arbejde for, at regionerne bliver styrket, gerne med flere midler; og allerhelst tilbage til amtsmodellen, hvor hvert amt selv kunne opkræve skat.

2) Lige adgang til sundhed for alle

Jeg vil arbejde for, at alle borgere i Regionen har lige adgang til sundhed. Det er desværre ikke tilfældet altid i dag. Det er nemmere for borgerne med lange uddannelser og høje lønninger at få hurtig behandling, og forstå vigtigheden af forebyggende besøg hos lægen end for de borgere med kortere uddannelser og lavere lønninger. Det ses i mange undersøgelser af borgernes sundhedstilstand i regionen.

Adskillige undersøgelser viser desværre således, at der er mange års forskel i middellevetid for borgere i de velstilledes kommuner som Rudersdal, Gentofte og Hørsholm til sammenligning med kommuner på Vestegnen.

Det er der heldigvis kommet fokus på at forebygge og forbedre. Det vil jeg arbejde for at der også fremover skal være. Jeg vil arbejde for, at alle borgere i Regionen får samme middellevetid.

3) Nordsjælland skal fortsat vækste

Der sker meget i Nordsjælland; der er fremgang i erhvervslivet, der bliver bygget nyt supersygehus og turisterne strømmer til Nordsjælland.

Jeg vil arbejde for, at der i Regionen også skabes gode muligheder for kollektiv transport, når man bygger et supersygehus, men også til det erhvervsliv, som er tvingende nødvendigt for at holde væksten i gang i Nordsjælland.

Nordsjælland har brug for et styrket erhvervsliv gerne i partnerskab med Regionen, til gavn for den enkelte borger og selvfølgelig på overenskomstlignende vilkår.

Jeg vil også arbejde for, at det bliver en vækst, som altid er på klimaets og miljøets betingelser. Nu hvor vi har en socialdemokratisk regering med en klimalov, så er der heldigvis den rette baggrund for at fortsætte ad den grønne vej.