x

LOUISE MEHNKEMIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM LOUISE          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM LOUISE

Jeg er 40 år, gift og mor til tre børn på henholdsvis 16, 13 og 8 år. Jeg bor i Kokkedal og har tidligere boet i Karlebo.

Mit mål er at forbedre ting frem for blot at acceptere dem, som de er. Jeg har en kreativ drivkraft og tager chancer, som andre undlader at tage. Jeg er logisk og analytisk, en opfindsom tænker, en langsigtet planlægger og god til alt, der kræver hurtige ræsonnementer. Jeg ser mulighederne i de fleste situationer og kan motivere andre mod virkeliggørelsen af en vision. Jeg foretrækker handling frem for snak.
Kvik humor og optimisme får mig igennem vanskelige situationer.

Til daglig er jeg projektkoordinator i den boligsociale indsats i Kokkedal, hvor jeg er projektkoordinator ved Kokkedal på Vej. Jeg er initiativtager til Bydelsmødre, baba-Fredensborg og Mano a Mano, som alle er aktiviteter der handler om det aktive medborgerskab, empowerment, hjælp til selvhjælp, forældrerolle, frivillighed, forebyggelse, sammenhold og socialt ansvar. Jeg tror på, at alle kan bidrage med noget, alle kan noget. Jeg vil være med til at bygge mennesker op.

Mit slogan er: ”Solidaritet og sammenhold”

Anbefaling:
"Jeg stemmer på Louise, fordi jeg er mor til to små børn og en teenager, som jeg ønsker skal vokse op i en tryg Fredensborg kommune, hvor de lærer at mangfoldighed og forskellighed ikke er noget, de skal være bange for – men være stolte af og tage ved lære af. Louise står for retfærdighed og rummelighed – jeg stemmer på Louise, ikke fordi hun giver mig løfter – men fordi hun giver mig håb."
Maria Farrelly Henriksen
Borger, Bydelsmor og mor til 3


Se min kandidatfolderBørns baggrund må ikke afgøre deres fremtid

Alle børn og unge i Fredensborg Kommune skal have de bedste forudsætninger for at skabe sig en god fremtid. Vi skal støtte op med bedst mulige forhold i daginstitutioner, med gode forhold for børn og personale. Vores kompetente pædagoger og lærere skal have tid og overskud til at udføre deres arbejde professionelt og med faglighed i højsædet.

Vores skoler skal være blandt landets bedste, og vi skal bekæmpe mobning. Vi skal gribe ind, når vi oplever at børn svigtes, og vi skal støtte de forældre der har behov for en hjælpende hånd.

Fredensborg Kommune skal have fokus på børns sprog, og støtte initiativer der bidrager til børns sprogudvikling.

Vi skal give vores forældre og bedsteforældre en værdig alderdom

Livet stopper ikke med arbejdslivets ophør. Mange ældre er i dag friskere end tidligere generationer, og de har stadig behov for at være aktive og sociale i fællesskab med andre. Vi skal derfor støtte initiativer, som skaber rum for samvær, aktiviteter og positive oplevelser for gruppen af ældre medborgere.

Vi skal bekæmpe ensomhed! Fredensborg kommune skal arbejde for flere seniorvenlige boliger, for de af vores ældre som kan klare sig i eget hjem, i fællesskab med ligestillede.

På vores plejehjem skal der ligesom i daginstitutionerne være tid til den enkelte borger, tid til pleje og omsorg. Tid til at tale sammen, tid til at vores ældre hver dag føler sig set og værdigt behandlet. Personalet skal have den fornødne tid, og vi skal påskønne deres store indsats.

Vækst og flere lokale arbejdspladser

Fredensborg Kommune skal være en attraktiv kommune for erhvervsdrivende, vi skal udnytte den gode logistiske placering, tæt på hovedstaden. Det skal være lettere for vores borgere, at starte selvstændig virksomhed, og vi skal fortsætte med at yde støtte og vejledning til nye selvstændige erhvervsdrivende. Vi skal også støtte socialøkonomiske virksomheder, som har fokus på at skabe arbejdsplader til handicappede og flygtninge, som ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Effektiv administration og mindre bureaukrati

Gør din pligt – kræv din ret, tror jeg på som socialdemokrat. Når vores borgere udfører deres forpligtigelser, så kan de også forvente at få deres ret i Fredensborg Kommune. Ingen skal føle, at deres sag bliver syltet, ingen skal føle sig talt ned til og ingen skal opleve unødvendigt bureaukrati i deres kontakt med kommunen. Vores socialrådgivere skal have tid til, og være rustet til, at yde den bedste rådgivning til den enkelte borger. Ingen borger skal føle, at de selv skal kende lovgivningen for at få deres ret.

Louise Mehnke
August 2017

KONTAKT LOUISE

Telefon: xx xx xx xx

Send Mail