CØMERT SONSUZ

For mig handler politik om forandringer, ligeværdighed og værdier. Jeg føler et stort ansvar overfor mine medborgere i kommunen og for fællesskabet. Jeg ville skabe nye løsninger og muligheder uanset sociale baggrund. Jeg vil være en synlig lokal politiker som borgerene kan henvende sig til.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM CØMERT          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM CØMERT

Jeg er 38 år, opvokset og boet i Nivå hele mit liv. Til dagligt arbejder jeg som socialrådgiver med fokus på beskæftigelsesområdet i Fredensborg Jobcenter. Derudover arbejder jeg også som socialrådgiver ved SSP- kriminalitetsforebyggende og med generel forebyggelse målrettet udsatte unge som har behov for støtte til job, uddannelse og bolig.

I min fritid har jeg stiftet anonym rådgivning og vejledningsprojektet på medborgere centret i Nivå. Jeg dyrker motion, går til crossfit og spiller fodbold.

Se min kandidatfolder

Kriminaliteten ud af vores boligområder

I boligområderne oplever mange medborgere problemer med grupper af unge, der hænger ud i området, som skaber utryghed, laver kriminalitet og det skaber uro. Jeg vil arbejde særligt på at få kriminaliteten ud af vores boligområder og skabe tryghed samt roen tilbage så borgere føler sig trygge igen. Vi skal sikre, at alle unge skal have et godt liv, tager en uddannelse, kommer i arbejde og få dem til at deltage i fritidsaktiviteter og mindske kontakten til politiet. Det er ligeledes et gennemgående problem i bolig områderne, at der er mangel på realistiske tilbud til de unge i deres fritid da det er vigtigt med tidlige indsatser for at forebygge problematikker.

Styrket integration og fælleskab

Vejen til fælles integration er vigtigt. Danmark har igennem årtier taget imod mange flygtninge og indvandrere. Mange er allerede integrerede i vores fælleskab, taler sproget, arbejder i og uden for Fredensborg og mm. Men det gælder desværre ikke alle. Jeg ved at mange herboende medborgere i Fredensborg bl.a. med forskellige kultur ønsker, at bidrage til fællesskabet. Samtidig ved jeg også, at rigtig mange af dem har det svært især af sproglige og kulturelle årsager, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og ingen uddannelse har. Vi skal derfor sikre vores medborgere uanset social, religiøs eller etnisk baggrund retten til lige muligheder. Som politiker er det vores arbejde at skabe løsninger således at de også kan være en del af det danske samfund og kan bidrage til arbejdsmarkedet på samme vilkår som alle andre.

Et godt skolemiljø

Vores børn er vores fremtid vi skal derfor styrke de yngste generationers muligheder i folkeskolen samt sørge for kulturelle oplevelser i løbet af deres opvækst. Vi skal have velfungerende skoler og dygtige lærer og pædagoger. Vi skal sikre at både lærer og pædagoger er klædt godt på og har de midler de har brug for herunder også et stærkt og fagligt dygtigt SSP. Vi skal sikre os at folkeskolen lægger op til at invitere kultur og kunst i klasseværelserne. Derudover skal der være en effektiv indsats fra lærer og pædagoger mod mobning blandt andet med en forebyggende langsigtet strategi på skoler. Vi skal sikre at alle danske børn og unge får oplevelser med kunst og kultur i løbet af deres barndom og ungdom. Vi skal ligeledes sikre at alle børn går glade i skole hvor de trives.

Tryghed til ældre

Vi skal værne om vores ældre, for de har i et langt liv passet på os. Jeg ville arbejde målrettet på, at de ældre skal have en værdig ældrepleje med det bedste omsorg, kærlighed og tryghed, det skylder vi dem . Jeg ville fokusere på de ældres ønsker, håb og behov samt være deres talerør i systemet. Vi skal sikre at borgere i eget hjem føler sig trygge med de rigtige redskaber i forhold til omsorg og praktiske hjælpemidler. Derudover ville jeg kæmpe for, at det skal være trygt at være ældre borger i Fredensborg.

Cømert Sonsuz
August 2017

KONTAKT CØMERT

Telefon: 27 58 33 42

Send Mail