CARSTEN NIELSEN

Jeg kan se forbedringerne i vores kommune, og især i de sidste 8 år med Thomas Lykke Pedersen som borgmester. Ting tager tid, og nogle gange lang tid, det er betingelserne i et politisk system.

Landkendingen er forbedringer, det gælder på vores skoler og institutioner, det gælder vores ældrepleje og hele håndteringen af den demografiske udvikling.

Fredensborg kommune, med vores fire byer og et fantastisk landområde, skal være stedet hvor nye familier retter fokus når teltpælene skal flyttes.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM CARSTEN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM CARSTEN

Jeg kom som treårig til Humlebæk i 1953 og har brugt alle de efterfølgende år her i byen. Jeg byggede mit hus før jeg blev gift med Lone for godt 40 år siden, så var det ligesom på plads. Familie og børnebørn bor også her i byen, så engagementet for nærområdet er intakt. Min uddannelse som shippingmand har gjort verden til min legeplads, men det fundamentale i livet har gjort, at jeg i mange år har bygget huse, og stadig gør det.

Mit politiske virke begyndte tilbage i 1998, hvor der var lidt uro om noget helt nyt byggeri tæt på Humlebæk station. HO4 foreningen førte mig videre til Grundejerforeningen for Humlebæk, hvor jeg nu på 20. år er formand. Som byrådsmedlem har jeg altid været til rådighed for de borgere, som af den ene eller anden grund har haft udfordringer med enkeltsager i det kommunale system. Derfor mit slogan:
Forvaltning med omtanke, og altid borgeren i centrum.Se læserbreve

Se min kandidatfolder

Udvikling af vores byer skal foregå med respekt for naturen.

Når vi udvikler vores kommune og nye boliger skal bygges i det åbne landskab, er det for mig meget vigtigt at det er hensynet til landskabet der kommer før projektmagers ønske om profitoptimering. Det betyder ikke at jeg er imod udvikling, men blot at investorerne bliver tvunget til hensynet til det landskab der skal udvikles. Lige nu er der planlagt godt og vel 1.000 boliger i vores kommune, dertil kommer de boliger som ejerne af henholdsvis Humlebæk Center og Nivå Center ønsker at opføre på deres ejendom.
Af den grund er der slet ikke brug for, at byrådet tænker udvikling af Humlebæk Syd, og ikke kun i fire år, men mange byrådsperioder frem.

Mere fokus på kulturområdet.

Vores kommune udmærker sig ved et kæmpestort og frivilligt arbejde med kulturelle aktiviteter. Derfor fortjener vi et større fokus på kulturområdet og dermed flere ressourcer. Vi skal have flere folk på rådhuset til at håndtere alle disse frivillige kulturelle kræfter og sådan sætte Fredensborg kommune på landkortet som et kulturelt fyrtårn.

Større fokus på vores håndtering af affald og dermed meget mere genbrug.

Hele vores klode skriger efter større påpasselighed af ressourceforbrug. En meget lille del af den udfordring skal vi tage op og gøre noget ved. I 2018 kommer der nationale krav om håndtering af vores affald, og Fredensborg Kommune skal være med til at sætte baren meget højt, vi skal ikke nøjes med at stile efter en genbrugsprocent på 50, men turde gå højere. Måden vi håndterer vores affald skal laves om, og vi skal alle sammen være med til sortering af det vi lige nu og her ikke anvender mere. Affald og skrald kan være en ressource når det håndteres rigtigt.

Carsten Nielsen
November 2017

KONTAKT CARSTEN

Telefon: 40 63 13 16

Send Mail