BENN GANDLØSE VESTERGAARD

Din og min kommune

Når man kigger rundt i Fredensborg kommune er der tale om en skøn kommune. Her er mange engagerede sjæle, som ønsker at gøre det til et endnu bedre sted. I takt med at vi leve længere bliver vi flere og flere ældre, som vi skal sikre en god tilværelse som pensionister og samtidigt fastholde en dynamisk kommune, der udvikler sig.

Det kræver, at det er attraktivt at bo i og flytte til vores kommune, navnlig for børnefamilier. Det vil skabe en bedre befolkningsmæssig balance, og fastholde en dynamisk kommune med en sund økonomi. For at tiltrække denne gruppe er det vigtigt med gode daginstitutioner, fritidshjem og skoler.

Det også vigtigt at kommunen bliver bedre til at tiltrække virksomheder, så der kan skabes arbejdspladser og indkomst i vores kommune. Et pulserende erhvervsliv er også med til at skabe en dynamiske og attraktiv kommune.

Så er det en klar mærkesag, at vi socialdemokrater tager hånd om sårbare gruppe i vores kommune, som slås med forskellige udefra kommende udfordringer, så de også får de rette muligheder for få et godt liv, som alle os andre.

Så lad os stå sammen om din og min kommune.

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

OM BENN          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM BENN

Jeg er 44 år, er gift med Lise, og sammen har vi to børn, Jakob og Sigrid. Vi bor i Nivå hvor Jakob går i skovbørnehaven (Solstrålen/Spiren) og Sigrid går i 2. klasse på Nivå Skole Syd.

I min fritid bruger jeg en del tid på at cykle, hvor turen ofte går rundt i vores skønne kommune. Her nyder jeg den skønne natur og udsigt, hvad enten der er tale om udsigten over Øresund eller den grønne natur i din og min kommune.

Jeg er frivillig træner for min søn, Jakobs fodboldhold. Her hygger vi os sammen med Jakobs venner om at spille bold, grine og så score mål.

I mit daglige virke arbejder jeg som Cheføkonom i Akademikerne, som er hovedorganisation for de akademiske fagforeninger. Her kæmper jeg dagligt for den danske model.

Se min kandidatfolder

Gode skoler og daginstitutioner

Gode skoler og daginstitutioner er vigtige for børns udvikling og deres færden i livet. Gode daginstitutioner, fritidshjem, skoler med høj trivsel indebærer at børnene bliver mere kreative, lærer mere og derved er bedre rustet til at uddanne sig, begå sig på arbejdsmarkedet og i livet generelt. Dertil kommer at gode daginstitutioner, fritidshjem og skoler også skaber tryghed for både børn og forældre, og derved gør det nemmere for mor og far at passe deres arbejde.

Bevar fritidshjem

Vi skal bevare vores fritidshjem, da det giver en billig pasning til de yngste skolebørn, og samtidigt er det et godt tilbud som styrker vores børns kreativitet, hvorfor det også bidrager til deres udvikling. I de fleste kommuner er fritidshjem erstattet af SFO, som egentlig tilbyder det samme. Fx i Hørsholm kommune er en SFO plads ca. dobbelt så dyr som en fritidshjemsplads i Fredensborg. Omdannes fritidshjem til SFO vil det betyde en markant skattestigning for børnefamilier, og der vil være forældre som fravælger ordningen, hvorved deres børn vil blive passet ude på gaden af ældre søskende.

En svømmehal i Nivå

Vi har ingen svømmehal i kommunen, og svømmehallerne i nabokommuner har ikke kapacitet til at borgere fra Fredensborg kan anvende dem, hvorfor vores skole ikke kan leve op til undervisningsmålene i folkeskolen. Så selvom det er en stor investering, er det en fornuftig investering som kan styrke vores kernevelfærd, og fx vil et varmtvandsbassin styrke vores forebyggelses- og genoptræningsindsats. En svømmehal bør placeres i Nivå, da det logistisk giver den bedste dækning i kommunen. Og ja, vi har råd til en svømmehal i kommunen!

Sund økonomi

Det er vigtigt at vi hele tiden har styr på kommunens økonomi. En sund økonomi er fundamentet for, at vi kan udvikle vores økonomi i den rigtige retning. Et fundament for at vi kan levere den kernevelfærd, der sikre gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Ja, en sund økonomi er også det der gør at vi har råd til sociale indsatser som der tar hånd om de sårbare grupper i vores kommune.

Benn Gandløse Vestergaard
August 2017

KONTAKT BENN

Telefon: 31 42 52 36

Send Mail