Charlotte Holtermann

CHARLOTTE HOLTERMANN

Charlotte er valgt til Regionsrådet med 2473 personlige stemmer.
Medlem af Miljø- og Klimaudvalget

Danmark er et dejligt land med et unikt velfærdssamfund, som ikke kunne eksistere uden fællesskab, tryghed, empati og omsorg mellem mennesker. Disse 4 ord er, sammen med ’værdighed’, kerneværdier i mit liv, og det er ud fra disse, at mit politiske virke er funderet!

MIT POLITISKE FUNDAMENT:

  • Værdighed for alle hele livet igennem

  • Et stærkt velfærdssamfund med lige muligheder

  • Danmark tilbage på det grønne spor

  • Nordsjælland! En region i udvikling!

OM CHARLOTTE          MÆRKESAGER          KONTAKT

OM CHARLOTTE

Jeg er 45 år, mor til to børn, uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 1999. Jeg har siden da arbejdet på en folkeskole i Furesø Kommune og har i mit arbejdsliv undervist på alle årgange i dansk, engelsk, N/T, biologi, historie, kristendom, drama, billedkunst og idræt. Pt. underviser jeg 4. og 8. kl. og er valgt til skolebestyrelsen på min skole.

Jeg har siden 2013 været medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune hvor jeg sidder i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Værdighed for alle hele livet igennem

Værdigheden ligger mig meget på sinde for både de yngre og de ældre generationer.

Især vilkårene for vores mest udfordrede ældre er jeg ikke altid lige stolt af. Personalet i ældreplejen løber for hurtigt og har for lidt tid, der er stadig vanskeligheder omkring kvaliteten af den leverede mad, og der er stadig for mange ældre, som lider af ensomhed, fordi der ikke er tid nok til at sætte sig ned og få en kop kaffe og en snak.

Medarbejderne vil rigtig gerne yde en god service, men de er styrede af besparelser og bliver nødt til at haste videre til den næste ældre borger. Vi skal simpelthen have værdigheden i fokus frem for økonomien på bundlinjen. Vi skal begynde at se mennesket frem for opgaven!

Værdighed er ikke kun for de ældre medborgere, men også for vores børn og unge. Som moderne børnefamilie er man under stort pres for at nå det hele. Vi bor jo ikke i et samfund, hvor normen er, at mor passer børn derhjemme, og far går på arbejde. Vi lever i et samfund, hvor det næsten forventes af én, at man ud over familien også har et velbetalt job, har adskillige fritidsaktiviteter, også for børnene, socialiserer med omgangskredsen og holder sig opdateret på alle planer.

Børn tilbringer derfor mere og mere tid i institutionerne væk fra mor og far. De overlades til pædagoger og lærere, som jo faktisk nogle gange er mere sammen med børnene i hverdagen, end forældrene er. Derfor er det uhyre vigtigt, at det pædagogiske personale har tiden og kompetencerne til at tage vare på vores yngste generationer, så de kan blive sendt godt på vej og blive hele og velfunderede individer.

"Et stærkt velfærdssamfund med lige muligheder"

Det har altid ramt mig hårdt på retfærdighedssansen, når jeg har oplevet mennesker, der på en eller anden måde er havnet uden for fællesskabet og på mest uretfærdige vis er blevet diskrimineret imod: handicappede, homoseksuelle, kontanthjælpsmodtagere, prostituerede, flygtninge, hjemløse, gamle og unge. Der er ikke noget værre for et menneske end at blive lukket ude af fællesskabet. Det udløser vrede, det udløser mistænksomhed, og det udløser ensomhed.

Sammen med millioner af andre her i Danmark, betaler jeg hver måned min skat, og jeg gør det med glæde! Jeg er stolt af, at vi har skruet vores system sådan sammen, at der er plads til, at dem, der ikke har så meget, får nøjagtig samme muligheder som andre. Alle skal have mulighed for at have tag over hovedet, få sig en uddannelse, tage sig et arbejde og skabe sig et godt liv.

Hvis ikke vi bevarer denne samfundsopbygning og værner om lige muligheder, så ender vi med at få den selvsamme klasseopdeling, som vi har brugt næsten 150 år på at afskaffe. Det vil være en skændsel mod vores partihistorie og en skændsel mod de mange store socialdemokratiske kvinder og mænd, som igennem tiderne har gået i front og taget kampen for os og skaffet os mere frihed og mere lighed.

"Danmark tilbage på det grønne spor"

En af de største skændsler igennem det sidste 1½ år er den fatale mangel på interesse for vores miljø fra regeringens side. For første gang har vi mistet førstepladsen på en liste over, hvordan vi begår os på en global klimaskala. 9 lande har overhalet os på blot et år. Og det er på områder som vi ellers i mange år har været bannerførere for: udfasning af kul, vedvarende energi og mindre udledning af drivhusgasser.

Vores hidtidige satsning på grøn energi skal tilbage på sporet, og måske skal vi endda ind og kigge lidt på de afgifter på el-biler, som blev indført sidste år, for det bør være en gulerod at køre i en grøn bil frem for i en almindelig benzindrevet bil. Jeg tror på motivation frem for straf.

Det må og skal være en socialdemokratisk mærkesag at passe på vores miljø! For vi kan ikke sende regningen videre til vores børn og børnebørn.

"Nordsjælland! En region i udvikling!"

Nordsjælland har igennem de seneste 10 år været en region i en kæmpe udvikling. Flere borgere søger til området, sommerhussalget stiger pga. mere favorable lån, erhvervslivet har fået øjnene op for at etablere sig heroppe, og ”om lidt” åbner supersygehuset Nyt Hospital Nordsjælland.

Disse fire parametre kræver en infrastruktur, der kan følge med behovet for at kunne komme frem og tilbage forholdsvist gnidningsløst uden at skulle bruge unødig tid i bilkøer eller på ventetid på perroner eller busholdepladser.

Infrastrukturen på både den private og den kollektive trafik skal være veludbygget og godt gennemtænkt i forhold til både logistik, miljø og sikkerhed. Trafikken skal hænge godt sammen, så borgerne kan komme frem og tilbage på tværs af landsdelen.

Regionen har i de senere år været hårdt ramt af klimaforandringerne i form af store og graverende oversvømmelser med store materielle ødelæggelser til følge. For flere årtier siden overtog staten ansvaret for dele af kystsikringen i Vestjylland med den begrundelse, at store landområder og infrastruktur var truet ved en oversvømmelse fra havet.

Med de klimaforandringer, som verden oplever i disse år, må vi indse, at nye områder i Danmark er i stor fare for gentagne gange at blive ramt af oversvømmelse og stormflod.

Som lovgivningen er lige nu, ligger sikringen mod vandmasserne hos enten kommunen eller hos den enkelte grundejer, der altså aldrig kan se sig fri for store bekymringer, når der varsles storm eller forhøjet vandstand. Det er en urimelig økonomisk byrde at pålægge dels de berørte kommuner, som må ud og opfinde nye skatter for at finansiere udgifterne, dels grundejerne, som kan risikere at gå fra hus og hjem, når det i bund og grund er i vores alles interesse at beskytte de arealer, der igen og igen bliver oversvømmet.

Østdanmark er med til at finansiere kystsikringen i Vestdanmark, mens det derimod lægges ud til grundejerne og kommunerne selv at klare problemerne rent økonomisk. Der bør være ens regler for alle berørte, og derfor mener jeg, at det er på tide, at staten overtager opgaven med kystsikring overalt i landet.

Charlotte Holtermann
August 2017

KONTAKT CHARLOTTE

Telefon: 41 75 02 00

Send Mail